Tụng Chú Đại Bi 7 Biến ( Có chữ – Giọng đọc nhanh ) – ĐĐ.Thích Trí Thoát

32
5Tụng Chú Đại Bi 7 Biến ( Có chữ – Giọng đọc nhanh ) – ĐĐ.Thích Trí Thoát.
Tụng Chú Đại Bi 7 Biến ( Có chữ – Giọng đọc nhanh ) – ĐĐ.Thích Trí Thoát
————————————————————————————————
Welcome to Buddhist Chanting Buddhism Channel :
( Đăng ký Kênh để theo dõi Video Phật Giáo Mới Nhất )

———————————————————–
Kinh Tụng được ưa thích :
Chú Đại Bi ( Có chữ ) 21 Biến – Thượng Tọa Thích Trí Thoát Tụng :

Sám Hối Tam Nghiệp :

Tuyển chọn các bài Kinh Sám hối do TT.Thích Trí Thoát Tụng :

Tổng hợp Kinh Tụng của Thượng Tọa Thích Trí Thoát :

———————————————————–

Nguồn: https://scoutdawson.com/

Xem thêm bài viết khác: https://scoutdawson.com/du-lich/

32 COMMENTS

 1. Nam mô a di đà phật con xin nguyện đem công đức của thầy hồi hướng cho toàn thế giới mau chóng đẩy lùi được dịch bệnh mọi người bệnh mau chóng bình phục người mất đều được siêu sinh tịnh độ về miền cực lạc Nam Mô a di đà phật Nam Mô a di đà phật Nam Mô a di đà phật

 2. Nam mô a di đà phật Nam Mô quan thế âm bồ tát ma ha tát. Kính chúc Thầy nhiều sức khỏe vô lượng an lạc Nam Mô a di đà phật

 3. Nam Mô Đại Bị Quan Thế Âm Bồ TẤT xin phổ độ cho nước Mỹ bình yên đừng phá
  loạn nữa buồn quá ,,, ADI ĐÀ PHẬT ,,,

 4. Nam mô a di đà phật con xin nguyện đem công đức của thầy hồi hướng cho gia đình con luôn khỏe mạnh bình an và Hạnh Phúc. Nam mô a di đà phật Nam Mô a di đà phật Nam Mô a di đà phật

 5. Nam mô a di đà phật Đại gia đình con thành kính tri ân công đức của thầy Kính chúc Thầy vô lượng sức khỏe vô lượng an lạc Nam Mô a di đà phật Nam Mô a di đà phật Nam Mô a di đà phật

 6. Nam mô a di đà phật con cầu xin bồ tát mẹ từ bi xin hãy phù hộ cho con trai của con đang sống và làm việc tại Nhật Bản luôn mạnh khỏe bình an tránh xa dịch bệnh công việc hanh thông. Nam mô a di đà phật Nam Mô a di đà phật Nam Mô a di đà phật

 7. Nam mô a di đà phật con cầu xin bồ tát mẹ từ bi phù hộ cho con trai của con đang sống và làm việc tại Nhật Bản luôn mạnh khỏe bình an tránh xa dịch bệnh mọi việc đều thuận lợi. Nam mô a di đà phật Nam Mô a di đà phật Nam Mô a di đà phật

 8. Nam mô a di đà phật con xin nguyện đem công đức của Thầy hồi hướng cho tất cả mọi người đều mạnh khỏe bình an và Hạnh Phúc không ốm đau bệnh tật tai nạn mọi người nghèo khó đều có công việc ổn định. Nam mô a di đà phật Nam Mô a di đà phật Nam Mô a di đà phật

 9. Nam mô a di đà phật con xin nguyện đem công đức của Thầy hồi hướng cho các con của mình luôn mạnh khỏe bình an và Hạnh Phúc, đều có công việc ổn định. Nam mô a di đà phật Nam Mô a di đà phật Nam Mô a di đà phật

 10. Nam mô a di đà phật con xin nguyện đem công đức của thầy hồi hướng cho con trai của con sớm trở lại với công việc của mình biết lỗi mà sửa. Nam mô a di đà phật Nam Mô a di đà phật Nam Mô a di đà phật

 11. Nam mô a di đà phật con xin nguyện đem công đức của thầy hồi hướng cho con trai của con sớm trở lại công việc của mình. Nam mô a di đà phật Nam Mô a di đà phật Nam Mô a di đà phật

 12. Nam mô a di đà phật con xin nguyện đem công đức của thầy hồi hướng cho toàn thế giới mau chóng đẩy lùi được dịch bệnh mọi người đều có công ăn việc làm ổn định. Nam mô a di đà phật Nam Mô a di đà phật Nam Mô a di đà phật

 13. Nam mô a di đà phật con xin nguyện đem công đức của thầy hồi hướng cho toàn thế giới mau chóng đẩy lùi được dịch bệnh mọi người bệnh mau chóng bình phục người mất đều được siêu sinh tịnh độ về miền cực lạc, các gia đình nghèo khó đều có công ăn việc làm ổn định không ốm đau bệnh tật tai nạn. Nam mô a di đà phật Nam Mô a di đà phật Nam Mô a di đà phật

 14. Nam mô a di đà phật con xin nguyện đem công đức của thầy hồi hướng cho tất cả mọi người đều mạnh khỏe bình an và Hạnh Phúc người bệnh mau chóng bình phục người mất đều được siêu sinh tịnh độ về miền cực lạc, tất cả mọi người đều có công ăn việc làm ổn định không ốm đau bệnh tật tai nạn. Nam mô a di đà phật Nam Mô a di đà phật Nam Mô a di đà phật

 15. Nam mô a di Đà phật đại gia đình con thành kính tri ân công đức của thầy. Kính chúc Thầy nhiều sức khỏe vô lượng an lạc Nam Mô a di đà phật

 16. Nam mô a di đà phật. Đại gia đình con thành kính tri ân công đức của thầy, nguyện xin đem công đức của thầy hồi hướng cho tất cả mọi người đều được mạnh khỏe bình an và hạnh phúc không ốm đau bệnh tật tai nạn, mọi người đều có công ăn việc làm ổn định, người bệnh mau chóng bình phục người mất đều được siêu sinh tịnh độ về miền cực lạc Nam Mô a di đà phật Nam Mô a di đà phật Nam Mô a di đà phật

 17. Nam mô a di đà phật con xin nguyện đem công đức của thầy hồi hướng cho tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật đạo. Nam mô a di đà phật Nam Mô a di đà phật Nam Mô a di đà phật

 18. Nam mô a di đà phật. Đại gia đình con thành kính tri ân công đức của thầy. Kính chúc Thầy nhiều sức khỏe vô lượng an lạc Nam Mô a di đà phật Nam Mô a di đà phật Nam Mô a di đà phật

 19. Nam mô a di đà phật Nam Mô quan thế âm bồ tát nguyện cầu mẹ từ bi phổ độ chúng sinh luôn mạnh khỏe bình an và hạnh phúc

 20. Nam mô a Di Đà Phật Nam mô a Di Đà Phật Nam mô a Di Đà Phật Nam mô a Di Đà Phật Nam mô a Di Đà Phật Nam mô a Di Đà Phật Nam mô a Di Đà Phật Nam mô a Di Đà Phật

 21. Nam mô a di đà phật. Đại gia đình con thành kính tri ân công đức của thầy Kinh chúc thầy vô lượng sức khỏe vô lượng an lạc Nam Mô a di đà phật

 22. Nam mô a di đà phật con xin nguyện đem công đức của thầy hồi hướng cho con trai của mình đang sống và làm việc tại Nhật Bản luôn khỏe mạnh bình an và tránh xa dịch bệnh, công việc thuận lợi. Nam mô a di đà phật Nam Mô a di đà phật Nam Mô a di đà phật

 23. Nam mô a di đà phật con xin nguyện đem công đức của thầy hồi hướng cho tất cả mọi người đều mạnh khỏe bình an và hạnh phúc

 24. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ,, Nam Mô ADI ĐÀ Phật ,, Nam Mô Quan Thế ÂM Bồ TÁT cầu xin cứu độ cho nước Mỹ được bình yên an vui ,,,Tình thương xoá bỏ hận thù ,,,

 25. Nam mô a di đà phật con xin nguyện đem công đức của thầy hồi hướng cho tất cả mọi người đều mạnh khỏe bình an và hạnh phúc không ốm đau bệnh tật tai nạn mọi người bệnh mau chóng bình phục. Nam mô a di đà phật

 26. Nam mô a di đà phật con kính chúc Thầy ngày mới vô lượng sức khỏe vô lượng an lạc phật sự viên thành. Nam mô a di đà phật Nam Mô a di đà phật Nam Mô a di đà phật

 27. Nam mô a di đà phật con xin nguyện đem công đức của thầy hồi hướng cho toàn xã hội không còn dịch bệnh ốm đau bệnh tật tai nạn mọi người đều có công ăn việc làm ổn định. Nam mô a di đà phật Nam Mô a di đà phật Nam Mô a di đà phật

 28. Nam mô a di đà phật Đại gia đình con thành kính tri ân công đức của thầy kính chúc thầy nhiều sức khỏe phật sự viên thành Nam Mô a di đà phật Nam Mô a di đà phật Nam Mô a di đà phật

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here